Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
– Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojim aktivnostima i u ovom teškom periodu borbe protiv pandemije koronavirusa uspjela...
Datum: 30.12.2021.
Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a Goražde danas  je održao 25.redovnu sjednicu. Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika...
Datum: 14.12.2021.
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u proteklom periodu uspješno je...
Datum: 26.11.2021.
U skladu s Programom utroška sredstava sa ekonomskog koda-subvencije javnim preduzećima Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje...
Datum: 12.11.2021.
USAID Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (EPA) bio je tema današnjeg sastanka premijerke Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 12.11.2021.
Ugovor o kupovini zemljišta za izgradnju stambeno -poslovnog objekta Lamela-L  u ulici Ibrahima Popovića u Goraždu...
Datum: 10.08.2021.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša u fokus stavlja revitalizaciju degradiranih ekosistema čime povećavamo njihovu...
Datum: 05.06.2021.
Svečanim otvaranjem stambeno-poslovnog objekta  „Lamele – H4“ u Goraždu, uspješno je okončan projekat Vlade BPK Goražde...
Datum: 23.04.2021.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.