Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U CILJU ZAŠTITE BOGATOG BIOLOŠKOG I KULTURNOG DIVERZITETA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE
U Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline potpisan sporazum o saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Sarajevo
Datum: 13.07.2018.

U okviru naučno-istraživačke saradnje, a s ciljm zaštite bogatog biološkog i kulturnog diverziteta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković danas je potpisao Sporazum o saradnji s dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mustafom Memićem.

U pozadini ovog sporazuma je namjera Prirodno-matematičkog fakulteta – Odsjek za biologiju, da  putem javnog konkursa kod Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH  aplicira za sredstva za realizaciju programa i projekata iz područja zaštite okoliša za 2018.godinu koji su usklađeni s Nacionalnom strategijom zaštite biodiverziteta (NBSAB), Strategijom zaštite okoliša Federacije BiH za period 2008-2018. godine, kao i Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina.

Kako je ovom prilikom istaknuto, Bosansko-podrinjski kanton je područje bogatog prirodnog i kulturnog naslijeđa, te prepoznatljivo po svojim prirodnim potencijalima, a cilj je da ova saradnja doprinese njegovom očuvanju i unaprijeđenju.

Sporazumom je predviđena saradnja u oblasti zaštite prirode, kao i druga naučna i stručna saradnja u svrhu unaprijeđenja ekonomskog, a posebno turističkog razvoja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.