Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom
Datum: 20.03.2019.

Obavještavamo Vas da je na snagu stupila „Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom“ („Sl. novine FBiH“, broj: 97/18) u Federaciji BiH. Ovom Uredbom definisano je da je odgovornost i obaveza pripreme, uspostave i vođenja informacionog sistema upravljanja otpadom data Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Ključni korisnici ovog informacionog sistema i podataka u istom, pored Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma će biti i sva kantonalna ministarstva nadležna za pitanja zaštite okoline (i oblast upravljanja otpadom) kao i općine i gradovi, svako u svojoj nadležnosti.

 

Detaljne informacije o Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.fzofbih.org.ba/v3/vijest.php?akt_id=267

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.