Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA I KANTONA SARAJEVO
Održani razgovori o tretmanu animalnog otpada
Datum: 23.05.2019.

Ministri za urbanizam i privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić i Mensad Arnaut sastali su se juče sa delegacijom Ministarstava prostornog uređenja i privrede Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom prostornog uređenja Damirom Filipovićem i pomoćnikom ministra za privredu Aladinom Macanovićem.

Na sastanku upriličenom u zgradi Vlade BPK Goražde, prezentovani su projekti Kantona Sarajevo o izgradnji novog azila za pse po najnovijim standardima te objekta sa spaljivanje animalnog otpada na lokalitetu Općine Pale u FBiH.

Kako je istaknuto radi se o dva projekta čiji korisnici bi bile i općine u sastavu našeg kantona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.