Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obrazac za dostavljanje prijedloga projekata općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu. Rok za dostavljanje projekata je 16.11.2015. godine
Datum: 09.11.2015.
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.