Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O prijedlogu dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša BPK Goražde (KEAP) za period 2016-2022. godina“

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša BPK Goražde (KEAP)

za period 2016-2022. godina“

Pozivamo Vas da prisustvujete javnoj raspravi o KEAP-u BPK-a Goražde koja će se održati u utorak 12.07.2016. godine u Sali Skupštine BPK-a Goražde, 1. Slavne višegradske brigade 2a, s početkom u 11.00 časova.

Prijedlog dokumeta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša BPK Goražde (KEAP) za period 2016-2022. godina“ možete preuzeti sa sljedećih linkova:

prvi dio: http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/07/KEAP_FD_juni_2016-1-dio.docx  i

drugi dio: http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/07/KEAP_FD_juni_2016-2-dio.docx

 

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.