Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak premijerke BPK Goražde i ministra za urbanizam sa predsjednicom Udruženja oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde
Vlada BPK Goražde će i ubuduće podržavati implementaciju projekata ovog udruženja
Datum: 16.05.2022.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas sa predsjednicom Udruženja oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde Mirsadom Ćulov.

Na sastanku je razgovarano o podršci  udruženju  koje okuplja i  pruža podršku  osobama  oboljelim  od cerebralne paralize i distrofije, kako u moralnom tako i materijalnom smislu, s akcentom na pružanje podrške kada je riječ o implementaciji projekta udruženja za koje oni smatraju da su od koristi njihovom članstvu.

Jedan od tih projekata, kako je ovom prilikom upoznala premijerku predsjednica Ćulov, jeste i projekat koji će ovo udruženje implementirati uz podršku njemačkog  grada Gere i Rotary International Districta, a radi se o uspostavi gradske perionice.

Kao i proteklih godina, kroz razne i brojne aktivnosti ovo Udruženje nastojalo je olakšati život svojih članova i doprinjeti njihovoj boljoj integraciji u društvo, a kako bi se ovaj projekat uspješno realizovao, podrška kao ni do sada neće izostati od Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te u ovom slučaju i Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline koje će ukoliko posjeduje adekvatan prostor za smještaj neophodne opreme, isti staviti na raspolaganje ovom udruženju.

S ciljem pružanja podrške udruženju, Vlada BPK Goražde će i u budućnosti putem resornog ministarstva izdvajati finansijska sredstva za implementaciju projekata od značaja za sve njihove članove, naglašeno je ovom prilikom.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.