Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva
POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O prijedlogu dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša BPK Goražde (KEAP)...
Datum: 01.07.2016.
Javni uvid – PREVENT COMPONENTS d.o.o. Goražde Objavljeno: 27.06.2014. godine Investitor „PREVENT COMPONENTS“ d.o.o. Goražde je...
Datum: 27.06.2014.
Javni uvid – ELEGIJA d.o.o. Sarajevo Objavljeno: 27.06.2014. godine Investitor „ELEGIJA” d.o.o. Sarajevo je dostavio Ministarstvu...
Datum: 27.06.2014.
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o b j a v...
Datum: 21.05.2014.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.