Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

Viši stručni saradnik za prostorno planiranje – 1 izvršilac
(Edin Kadrić, VSS)

 

 

 

Stručni saradnik za pravne poslove – 1 izvršilac
 (Nedim Tiro, VSS)

 

 

 

Viši samostalni referent za pravne poslove – 1 izvršilac
(Sabina Hadžović, VŠS)

 

 

 

Nisu popunjena slijedeća radna mjesta:

  • Viši stručni saradnik za pravne poslove – 1 izvršilac
  • Stručni saradnik za prostorno planiranje – 1 izvršilac
  • Stručni saradnik za zaštitu okoline – 1 izvršilac
  • Viši referent za administrativne i pomoćno-tehničke poslove- 1 izvršilac
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.