Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2020/03/Tekstualni_dio_PP_BPK_elaborat.pdf    
Datum: 05.03.2020.
Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o b j a v...
Datum: 21.05.2014.
Poziv na Javnu raspravu          Tekstualni_dio_PP_BPK_nacrt         Odluka_o_provodjenju_PP_BPK_nacrt
Datum: 12.12.2013.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.