Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Javni uvid – Plan upravljanja okolišem kolektora fekalnih voda za naselje Ilovača, zaseok Jezero – Grad Goražde
Datum: 29.11.2017.

Javni uvid – Plan upravljanja okolišem kolektora fekalnih voda za naselje Ilovača, zaseok Jezero – Grad Goražde

 

Podnosilac: Grad Goražde

Adresa poduzeća: Maršala Tita 2 Grad Goražde

Vrsta industrije: Upravljanje vodama

Vrsta postrojenja: Novo

Lokacija: Naselje Ilovača, zaseok Jezero – Grad Goražde

Javni uvid od datuma: 29.11. 2017. godine

Javni uvid do datuma: 06.12. 2017. godine

 

Prilog: 

Plan upravljanja okolišem – Kolektor fekalnih voda, izrađivač „Sendo“ d.o.o. Sarajevo:

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/Plan-upravljanja-okolišem-kolektor-fekalne-vode-Ilovača-1-1.pdf

Glavni projekat kolektora fekalnih voda, izrađivač „Higracon“ d.o.o. Sarajevo:

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/Sadržaj.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/Naslovi-poglavlja.pd

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/OSNOVNI-PODACI.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/Projektni-zadatak.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/2.-Tehnicki-izvjestaj.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/3.-Tehnicki-uslovi-izvođenja-radova.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/11/4.1-Hidraulicki-proracun.pdf

 

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.