Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Javni uvid – Nacrt Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 07.02.2018.

Datum: 07.02.2018.

 

Javni uvid – Nacrt Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje

otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

Podnosilac: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

Adresa: 1. Slavne višegradske brigade 2a Goražde

 

Javni uvid od datuma: 07.02.2018. godine

 

Javni uvid do datuma: 16.02. 2018. godine

 

U skladu sa strateškim ciljevima utvrđenim Programom rada Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu, planiranim mjerama iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2020. godina, Planom upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za period 2013. – 2018. godina i Planom zaštite okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022. godina započete su aktivnosti na izradi dokumenta Studija sa programom razvoja informacijskog sistema o otpadu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Osnovni cilj izrade ove Studije je stvaranje tehničkih preduslova za početak uvođenja adekvatnog sistema upravljanja otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zasnovanog na principima integralnog upravljanja otpadom, a koji propisuju Federalna strategija upravljanja otpadom, Federalni plan upravljanja otpadom i Kantonalni plan upravljanja otpadom.

U postupku uključivanja javnosti, Nacrt Studije je prezentiran na web stranici, a kompletan materijal može se pogledati i u prostorijama Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ulica 1. Slavne višegradske brigade 2a Goražde, kancelarija broj 19.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Nacrt je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva. Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi na adresu: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ulica 1. Slavne višegradske brigade 2a Goražde.

Nacrt Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje  otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/02/ISUO-BPK-Gorazde_Studija_nacrt_21.12.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/02/Prilog-1.-Pravilnik-o-kategorijama-otpada-sa-listama.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/02/Prilog-2.-Lista-anketiranih-privrednih-subjekatana-podrucju-BPK-Gorazde.pdf

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.