Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Javni uvid – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA NASELJE USTIKOLINA I ODŽAK (2000 EBS)

Datum: 06.03.2018. godine

 

Javni uvid – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA NASELJE USTIKOLINA I ODŽAK (2000 EBS) 

Podnosilac: Općina Foča u F BiH

Adresa poduzeća: Omladinska bb 73 250 Foča u F BiH

Vrsta industrije: Upravljanje vodama

Vrsta postrojenja: Novo

Lokacija: Naselje Ustikolina i Odžak

Javni uvid od datuma: 06.03.2018. godine

Javni uvid do datuma: 16.03.2018. godine

 

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/Zahtjev_za_okolinsku_dozvolu_TOV-Foca-Ustikolina.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/Plan-upravljanja-otpadom-UTOV-Ustikolina-Foca.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/1.Pregledna-situacija.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/SHEMA-DEHIDRACIJE-MULJA.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/SITUACIJSKI-PRIKAZ-SBR-REG-2000.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/Tehnoloska-shema-REG-2000.pdf

http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/03/UREĐAJ-ZA-DEHIDRACIJU-MULJA.pdf

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.