Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Javni uvid – Okolinska dozvola za Polisara d.o.o. Sarajevo

Investitor Polisara d.o.o. Sarajevo dostavio je Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju pogona za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih prozvoda sa pratećim objektima, postrojenjima i opremom na lokalitetu naselja Podlozje Grad Goražde. Uz Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole dostavljen je i Plan upravljanja otpadom.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolinske je prezentiran na web stranici, a kompletan materijal može se pogledati i u prostorijama Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ulica 1. Slavne višegradske brigade 2a Goražde, kancelarija broj 19.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva. Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi na adresu: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ulica 1. Slavne višegradske brigade 2a Goražde.

Zahtjev za okolinsku dozvolu i Plan upravljanja otpadom možete pogledati na sljedećim linkovima:

Plan upravljanja otpadom Polisara doo POLISARA

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole-converted

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.