Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
• PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNIH I SPECIFIČNIH KADROVSKIH I MATERIJALNO – TEHNIČKIH UVJETA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROJEKTANTI DA BI DOBILI LICENCU „Službene novine BPK Goražde“ br. 310 i 13/10 Prečišćeni tekst
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.