Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
• PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNIH KADROVSKIH I MATERIJALNO – TEHNIČKIH UVJETA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI DA BI DOBILI LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA „Službene novine BPK Goražde“ br. 4/10 i 8/10 Prečišćeni tekst
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.