Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
• PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNIH STRUČNIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH UVJETA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI ZANATSKIH RADOVA U OKVIRU DJELATNOSTI GRAĐENJA DA BI DOBILI LICENCU „Službene novine BPK Goražde“ br. 4/10 i 13/10 Prečišćeni tekst
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.