Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U R E D B A O URBANISTIČKO–TEHNIČKIM USLOVIMA, PROSTORNIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA OTKLANJANJE I SPREČAVANJE STVARANJA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH BARIJERA ZA KRETANJE INVALIDNIH LICA
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.