Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022.godinu
Datum: 27.01.2022.
Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Osječani“   Investitor JP...
Datum: 02.11.2020.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2020/11/plan-nabavki-za-2020.-godinu.docx
Datum: 02.11.2020.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2020/03/plan-nabavki-za-2020.-godinu.docx
Datum: 05.03.2020.
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-568/19 od 16.05.2019.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 18.10.2019.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/07/plan-nabavki-za-2018.-godinu.docx
Datum: 23.07.2018.
Datum: 07.11.2017. godine Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za pogon primarne prerade drveta...
Datum: 07.11.2017.
Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju vještačkog močvarišta radi tretmana fekalnih i...
Datum: 15.09.2017.
Javni uvid – Okolinska dozvola za “Prevent  Goražde” d.o.o. Goražde -Hala 2   Datum: 08.08.2017. godine...
Datum: 08.08.2017.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.