Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Javni uvid – Okolinska dozvola za MILGOR d.o.o. Goražde Investitor MILGOR d.o.o. Goražde dostavio je Ministarstvu...
Datum: 19.04.2017.
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-1871/16 od 05.12.2016.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 13.12.2016.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/09/Zahtjev-za-izdav.okol_.dozvole.docx http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/09/MHE-JABUKA-ELABORAT-.pdf http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/09/MHE-JABUKA-Plan-upravljanja-otpadom-1.pdf        
Datum: 05.09.2016.
1327406709
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine...
Datum: 21.12.2015.
Javni uvid – PREVENT COMPONENTS d.o.o. Goražde Objavljeno: 27.06.2014. godine Investitor „PREVENT COMPONENTS“ d.o.o. Goražde je...
Datum: 27.06.2014.
Javni uvid – ELEGIJA d.o.o. Sarajevo Objavljeno: 27.06.2014. godine Investitor „ELEGIJA” d.o.o. Sarajevo je dostavio Ministarstvu...
Datum: 27.06.2014.
Nacrt rang liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana u zgradi Lamela H2-Zgrada za mlade
Datum: 26.05.2014.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

Copy of 1883SLOBODAN JANKOVIĆ  dipl.ing.građ.
Tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
e-mail: slobodan.jankovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.