Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA STVARANJU USLOVA ZA SAVREMENO UPRAVLJANJE OTPADOM
Potpisan ugovor o izradi studije u oblasti upravljanja otpadom za područje BPK Goražde
Datum: 21.09.2017.

U Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline danas je potpisan Ugovor o izradi Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ugovor je u ime Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline kao naručioca usluga izrade Studije potpisao resorni ministar Slobodan Janković, dok je ugovor u ime firme „Enova“ d.o.o  Sarajevo, kao nosioca izrade potpisao ovlašteni predstavnik firme Mahir Hadžiabdić.

Istaknuto je da je glavni cilj izrade Studije stvaranje preduslova za početak uvođenja jedinstvenog sistema upravljanja otpadom zasnovanog na principima integrisanog upravljanja otpadom koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada.

Na ovaj način bit će postignut jednostavan i efikasan pristup informacijama o integrisanom sistemu upravljanja otpadom na području Kantona koji će biti zasnovan na GIS platformi (geografskom informacinom sistemu). Uvođenje integrisanog sistema upravljanja otpadom propisno je Federalnom strategijom i Federalnim planom upravljanja otpadom, kao i Planom upravljanja otpadom BPK Goražde.

Kako je istaknuto, završetak aktivnosti na izradi Studije sa programom razvoja informacionog sistema o otpadu planiran je Programom rada Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za ovu godinu, a sredstva za njenu izradu osigurana su u okviru namjenskih sredstava resornog ministarstva na podračunu za zaštitu okoliša.

Ocijenjeno je da će uvođenje ovog savremenog sistema upravljanja otpadom biti dobar osnov  za dodjelu grant sredstava iz evropskih fondova namijenjenih očuvanju okoliša i upravljanju otpadom.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.