Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Prezentaciji nacrta Okvira saradnje između Ujedinjenih naroda i BiH za period 2021-2025 godina
Prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde
Datum: 13.12.2019.

Prezentaciji nacrta Okvira saradnje između Ujedninjenih naroda i BiH za period 2021 do 2025.godine, upriličenoj u organizaciji Ujedinjenih naroda u BiH, prisustvovao je ministar za urbanizam prostorno, uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić.

Budući da važeći Okvir saradnje Ujedinjenih naroda za BiH, pod nazivom Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih naroda BiH ističe 2020.godine, Tim agencija Ujedinjenih naroda u BiH započeo je sa izradom narednog petogodišnjeg Okvira saradnje za BiH početkom 2019.godine. Proces je pokrenut sa provođenjem evaluacije postojećeg Okovira saradnje (2015-2020) nakon čega je uslijedila interna procjena izazova održivog razvoja u BiH kao temelja za pripremu predstojećeg Okvira saradnje. U skladu sa procesom reformi UN-ovog razvojnog sistema, pokrenutom Rezolucijom Generalne Skupštine UN-a u maju 2018.godine, okvir saradnje predstavlja najvažniji instrument za planiranje i provedbu razvojnih kativnosti UN-a na razini države u kontekstu podrške realizaciji Agende za održivi razvoj do 2030.godine, i ciljeve održivog razvoja.

U tom kontesktu a oslanjajući se na kontinuirano partnerstvo UNCT-a i vlasti u BiH na uvođenju SDG-ova u BiH u posljednje dvije godine, UNCT je želio predstviti nacrt predloženih ciljeva za naredno petogodišnje partnerstvo kao i planirati doprinos UNCT-a u naporima BiH na provedbi SDG-ova u BiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.