Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Iz Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
Prezentovan Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka
Datum: 13.12.2019.

Ministar za urbanizam, prostorno urđenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Prema riječima ministra, Bosansko-podrinjski kanton Goražde od 2017. godine ima plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji se donosi za moguće posebne situacije u kojima su prekoračene neke granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženi životi ljudi i sam okoliš. Plan se primjenjuje na području Grada Goražde, Foča u FBiH i Pale u FBiH. a Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na 26. redovnoj sjednici donijela Odluku o formiranju Operativnog štaba Vlade BPK Goražde za primjenu plana intervetnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka.
“Zadatak Operativnog štaba je proglašavanje i prestanak epizode prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku, uvođenje i ukidanje mjera radi smanjenja emisije zagađujućih materija u zraku, izdavanje obavještenja o prestanku trajanja epizoda prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku te druge mjere predviđene Planom. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, na prijedlog Stručnog tijela, proglašava prvu epizodu prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku i odlučuje o potrebi sazivanja i početka djelovanja Operativnog štaba Vlade BPK Goražde za primjenu mjera druge i treće epizodne situacije. Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor obrazuje JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde i sastoji se od predstavnika Zavoda, predstavnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde te stručnih lica iz oblasti zaštite zraka.”-istaknuo je ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Bojan Krunić.

U cilju smanjenja štetnih gasova te poboljšanja kvalitete zraka, u planu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2020.godinu je da nakon završene toplifikacije sve javne institucije pređu na sistem zagrijavanja na biomasu. Podršku projektima pružit će i UNDP u BiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.