Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak premijerke i ministra urbanizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa predstavnicima USAID-a
Saradnja sa USAID-om značajna je za Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Datum: 12.11.2021.

USAID Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (EPA) bio je tema današnjeg sastanka premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće i ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojana Krunića s predstavnicima Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država u BiH, predvođenim projekt menadžerom Ankicom Gavrilović.

Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta, a razgovaralo se i o preprekama za investiranje u energetski sektor, energetskoj efikasnosti te drugim pitanjima vezanim za implementaciju Projekta. Kako je istaknuto, dosadašnje analize USAID-a ukazale su na kompleksnost procedura koje investitori moraju proći prije samog investiranja, bez obzira na obim projekta te je iz tog razloga neophodno urediti pravnu regulativu koja bi u konačnici stvorila ambijent za  povoljnije investiranje.

Projekat asistencije energetskom sektoru je petogodišnji projekat koji je započeo sa aktivnostima u septembru 2019. godine, a ima za cilj  pružiti tehničku asistenciju institucijama i firmama u elektroenergetskom sektoru i sektoru prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini u izradi propisa, kako bi se ovi sektori uredili u skladu s najboljim standardima i pravilima EU, a sve u cilju omogućavanja sigurnosti snabdijevanja energijom i većim ekonomskim prednostima uz istovremenu zaštitu kako kupaca, tako i okoliša.

Prema procjenama, područje BPK Goražde ima idealne uslove za privlačenje investicija iz energetskog sektora te iz tog razloga Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će poduzeti značajnije iskorake i uzeti učešće u stvaranju pogodnijeg ambijenta za razvoj našeg kantona u tom smislu, istaknuto je na današnjem sastanku.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.