Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličila sastanak sa načelnikom općine Čajniče
Razgovarano o jačanju regionalne saradnje
Datum: 15.02.2022.

S ciljem jačanja regionalne saradnje sa susjednim općinama u Republici Srpskoj, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa načelnikom općine Čajniče Goranom Karadžićem, na kojem je razgovarano o saradnji i zajedničkim projektima čijom realizacijom bi se poboljšao  život građana na ovim prostorima. Sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde, za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport; urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline te privredu, Biljana Begović, Bojan Krunić i Haris Salković.

Osim infrastrukturnih projekata koji su se u značajnijoj mjeri realizovali uz podršku BPK Goražde i Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, na današnjem sastanku razgovarano je o saradnji na projektima koji se odnose na privredu, ruralni  razvoj, okoliš, turizam, kulturu,  zdravstvo i obrazovanje.

Kako bi se realizovale ideje, istaknuta je neophodnost osnivanja Regionalnog ureda, o čemu postoji spremnost, koji će raditi za dobrobit svih građana koji žive na ovom području, uz opredjeljenost da u narednom periodu aplicira s projektima kod EU i drugih fondova.

„Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde opredijeljena je za svaki vid saradnje sa opštinama u Republici Srpskoj, iz razloga što veliki broj građana povratnika živi na tom području, a nama je jako bitna njihova stabilnost i sigurnost.  Da smo spremni saradnju ukazuje i činjenica da je veliki broj građana iz okolnih općina Republike Srpske zaposlen u goraždanskoj privredi po čijem razvoju je poznat naš kanton, a kako me je načelnik danas upoznao, postoji saradnja i u oblasti pružanja zdravstvenih usluga u našoj JZU „Kantonalna bolnica“. To nam je bitno, jer smo od početka našeg mandata jako puno ulagali u zdravstveni sektor i jačanje njihovih kapaciteta što smatramo da je pozitivan pravac iz razloga što se poboljšava usluga kako građanima BPK Goražde, tako i stanovnicima okolnih općina. Pozitivnim smo ocijenili i aktivnosti koje se odvijaju po pitanju regionalne uvezanosti svih općina s prostora Gornje – drinske regije i otvaranja ureda koja će u perspektivi imati puno podrške ne samo sa kantonalnog, federalnog i državnog nivoa, već i naših međunarodnih partnera koji će, nadam se, podržati jednu pozitivnu priču koja dolazi sa Drine“- riječi su premijerke BPK Goražde.

Na sastanku je razgovarano i o vodosnabdijevanju Grada Goražde sa izvorišta iz Čajniča, a kako je premijerka naglasila, da bi se te aktivnosti  konkretizirale na jedan pravni način neophodno je uključiti i ostale čimbenike. S obzirom da inicijativa od načelnika Karadžića postoji, na Gradu Goražde je da razmotri te mogućnosti a Vlada BPK Goražde je tu ukoliko se ukaže potreba da sufinansira određene aktivnosti.

Sastanak sa predstavnicima izvršne vlasti BPK Goražde, pozitivnim je ocijenio i načelnik općine Čajniče Goran Karadžić.

„Dogovorili smo i stavili akcenat na ona pitanja koja bi bila veoma interesantna i važna za općinu Čajniče i BPK Goražde, kako bi stanonvici koji žive na ovim prostorima imali direktan efekat od našeg razgovora i dogovora i ideja koje bi trebale da se realizuju. Smatram da je ovo jedan pozitivan iskorak koji bi i za druge trebao da bude stimulativna mjera koja će voditi  ka organizaciji susjednih općina i jednom boljem i racionalnijem životu stanovnika na svim područjima, pogotovo stanovnika Gornje – drinske regije“-smatra načelnik Karadžić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.