Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao 28. redovnu sjednicu
Usvojeni izvještaji o radu Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite za 2021.godinu
Datum: 03.03.2022.

Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 27.redovne, sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Kako su članovi Štaba na sjednici  informisani, na području našeg kantona u posljednje dvije sedmice došlo je do poboljšanja epidemiološke situacije i trenutno je 46 aktivno zaraženih osoba koronavirusom. Na bolničkom liječenju nalazi se 10 osoba i to 4 u  Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo, dok se šest osoba nalazi na liječenju u Izolatoriju „Đačkog doma“ u Goraždu. S ciljem suzbijanja i širenja virusa, upućen je apel građanima da se pridržavaju naredbi i preporuka Federalnog kriznog štaba koje su na snazi od 24.02.2022.godine.

Razmatrana je i Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde u vezi pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 04.02-25.02.2022.godine, u kojoj se navodi da je u tom periodu zabilježen manji broj pojava opasnosti koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra. Između ostalog, u navedenom periodu zabilježen je jedan požar u stambenom objektu, dok je uslijed olujnog vjetra praćenog kišom i snijegom, došlo do uništenja balon sale Fudbalskog kluba SFK“ Libero“ u naselju Rasadnik.

Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite za 2021.godinu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.