Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ministar za urbanizam
Potpisan Ugovor o kupovini zemljišta za izgradnju stambeno -poslovnog objekta Lamela-L
Datum: 10.08.2021.

Ugovor o kupovini zemljišta za izgradnju stambeno -poslovnog objekta Lamela-L  u ulici Ibrahima Popovića u Goraždu potpisala je danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Riječ je o stambeno- poslovnom objektu u čijem sastavu će biti izgrađeno osamnaest stambenih jedinica namijenjenih mladim bračnim parovima, a sredstva za kupoovinu zemljišta u iznosu od 138.000 KM obezbijeđena su iz namjenskih sredstava Kantonalnog stambenog fonda.

„ U skladu sa Planom i Programom rada Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, planirana je realizacija ovog projekta a finansijska sredstva koja su izdvojena sa nivoa kantona odnose se na subvencioniranje cijene stambene jedinice po metru kvadratnom, koje će u konačnici putem javnog poziva građanima našeg kantona  prodavati investitor. Na ovaj način mi i dalje stimulišemo ostanak na području našeg kantona i Grada Goražde time što ulažemo u izgradnju ovakvih stambenih jedinica koje ćemo ponuditi našim sugrađanima“- ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Prema riječima ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde BPK Goražde Bojana Krunića, u toku 2021. godine, nakon uknjižbe zemljišta u vlasništvo kantona, ministarstvo će raditi na izradi   projektno-planske dokumentacije,  na osnovu koje će zatražiti  lokacijsku informaciju koja će predstavljati  osnovne parametre za gradnju,  a nakon toga slijedi  izrada glavnog projekta i njegovo revidiranje te izbor izvođača radova.

„Ministarstvo je prije početka implementacije ovog projekta uradilo anketu među građanima, na osnovu koje se došlo do podatka o nedostatku velikog broja stambenih jedinica za koje su posebno zainteresovani  mladi bračni parovi sa djecom . Projekat je jako interesantan iz razloga što će jedan takav objekat imati i propratne sadržaje, odnosno u svom vlasništvu će etažni vlasnici imati dječiji mobilijar kao i parking prostor, što je prvi slučaj kod realizacije ovakvih  projekta. Prema projektu, stambene jedinice se kreću od 60 do 69 kvadrata što je dovoljno za normalan život četvoročlane porodice, s tim da će na svakom spratu biti i po jedan manji stan, a u prizemlju objekta će biti smještene kantonalne institucije“-ovom prilikom kazao je ministar Krunić.

Proceduru oko izbora korisnika putem javnog poziva sprovest će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a konačnu odluku će donijeti Vlada BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.