Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Zasjedao Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde
Utvrđen prijedlog Programa održavanja svečane sjednice i Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde
Datum: 09.02.2022.

Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika i Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 25.redovne sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19), o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Prema posljednjem izvještaju Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, na području našeg kantona još uvijek je evidentan veliki broj osoba zaraženih virusom COVID-19,  ali kada se govori o kliničkoj slici oboljelih ona je nešto blaža u odnosu na period iza nas. Trenutno je 237 aktivno zaraženih, od tog broja 21 osoba je na bolničkom liječenju, 12 u Izolatoriju JZU „Kantonalna bolnica“ pri Đačkom domu, dok se 9 osoba nalazi na liječenju Univerzitetsko kliničkog centra u Sarajevu.  Što se tiče naredbi za suzbijanje širenja virusa, na snazi su federalne naredbe i preporuke Kriznog štaba, a nadzor nad provođenjem istih vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Kada je riječ o organizaciji nastavnog procesa,  u svim osnovnim i srednjim školama na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u drugom polugodištu školske 2021/2022. nastava se odvija u školskim klupama. S obzirom da se po školskom kalendaru u prvoj sedmici nakon školskog raspusta nastava odvijala online, a uz konsultacije sa strukom i Kriznim štabom, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  Vlada BPK Goražde donijela je odluku da se nastava odvija u školskim klupama.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 12.01.2022-04.02.2022.godine, a  kako se u informaciji navodi , u pomentuom periodu zabilježen je manji broj pojava opasnosti koje bi eventualno mogle ugroziti ljude i materijalna dobra. Razmatran je i Izvještaj o Planu javnih nabavki Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2021.godinu, te Pravilnik o plaćama i naknadama imenovanog lica, državnih službenika i namještenika Kantonalne uprave civilne zaštite.

Povodom 1. marta- Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite FBiH, na  današnjoj sjednici Kantonalni štab civilne zaštite utvrdio je Prijedlog Programa održavanja svečane sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde te Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.