Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTAR ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Prema utvrđenim kriterijima, za dodjelu stanova u Lameli L u Goraždu u fokusu porodice s više članova koje žive u zajedničkom domaćinstvu
Datum: 03.02.2023.

Na posljednjoj sjednici Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uslovima u planiranoj izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu, za potrebe rješavanja stambenog pitanja stambeno-nezbrinutih osoba.

Prema riječima ministra Bojana Krunića, realizacija projekta planirana je u skladu s programom rada Ministarstva i Vlade BPK Goražde, na koji je svoju saglasnost dala i Skupština BPK Goražde sredinom 2022.godine.

Lokalitet za izgradnju predviđen je u ulici Ibrahima Popovića u Goraždu, a u planu je izgradnja 18 stambenih jedinica površine od 40 do 68 kvadrata, dok su u prizmelju zgrade poslovni prostori u kojim će biti smještena jedna od kantonalnih institucija.

U međuvremenu, odabran je izvođač i investitor radova, uplaćena su sredstva na ime subvencija budućih korisnika, a početak izgradnje objekta očekuje se polovinom mjeseca marta 2023.godine, ukoliko to vremenski uslovi budu dozvoljavali.

„Uslovi i kriteriji za kupovinu stambenih jedinica se nisu nešto posebno mijenjali u odnosu na raniji period, s tim da je intencija Vlade kako u ovom sazivu, tako i u prošlom, bila zadržavanje stanovništva na ovom području, tako da su prvenstveno u fokusu za dodjelu stanova  porodice s više članova koje žive u zajedničkom domaćinstvu“-naglasio je ministar Krunić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.