Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sa ministrima za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice...
Datum: 31.03.2022.
Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 27.redovne, sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao...
Datum: 03.03.2022.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa generalnim direktorom  Elektroprivrede BiH Admirom...
Datum: 16.02.2022.
S ciljem jačanja regionalne saradnje sa susjednim općinama u Republici Srpskoj, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida...
Datum: 15.02.2022.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.