Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Javni uvid – Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Osječani“   Investitor JP...
Datum: 02.11.2020.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2020/11/PRAVILNIK-O-POSTUPKU-DIREKTNOG-SPORAZUMA.docx
Datum: 02.11.2020.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2020/11/plan-nabavki-za-2020.-godinu.docx
Datum: 02.11.2020.
Na 13. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde, održanoj dana 14.09.2020. godine, uz dva amandmana koja je...
Datum: 22.09.2020.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.