Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Javni uvid – Okolinska dozvola za MILGOR d.o.o. Goražde Investitor MILGOR d.o.o. Goražde dostavio je Ministarstvu...
Datum: 19.04.2017.
IMG_8041
  U organizaciji Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline te nadležnih skupštinskih tijela, u...
Datum: 23.02.2017.
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-1871/16 od 05.12.2016.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 13.12.2016.
5-2
  Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković predstavio je na današnjoj press...
Datum: 08.12.2016.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

Copy of 1883SLOBODAN JANKOVIĆ  dipl.ing.građ.
Tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
e-mail: slobodan.jankovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2011. BPK Goražde.