Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Javni uvid – Okolinska dozvola za “Prevent  Goražde” d.o.o. Goražde -Hala 2   Datum: 08.08.2017. godine...
Datum: 08.08.2017.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2017/04/plan-nabavki-za-2017.-godinu.pdf   R/B PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCJENJEA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA OKVIRNI...
Datum: 28.04.2017.
Javni uvid – Okolinska dozvola za MILGOR d.o.o. Goražde Investitor MILGOR d.o.o. Goražde dostavio je Ministarstvu...
Datum: 19.04.2017.
U organizaciji Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline te nadležnih skupštinskih tijela, u Goraždu...
Datum: 23.02.2017.
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-1871/16 od 05.12.2016.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 13.12.2016.
Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković predstavio je na današnjoj press konferenciji...
Datum: 08.12.2016.
O dinamici radova na rekonstrukciji krovova i fasada na zgradama u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića...
Datum: 08.11.2016.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/09/Zahtjev-za-izdav.okol_.dozvole.docx http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/09/MHE-JABUKA-ELABORAT-.pdf http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2016/09/MHE-JABUKA-Plan-upravljanja-otpadom-1.pdf        
Datum: 05.09.2016.
U organizaciji Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, juče je održana Javna rasprava o...
Datum: 13.07.2016.
Nakon što je na  posljednjoj sjednici Skupštine Bosansko- podrinjskog kantona  Goražde usvojena Studija  i Plan energetske...
Datum: 10.06.2016.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.