Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
U sklopu Projekta izrade Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2022....
Datum: 26.05.2016.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj dana 25.04.2016. godine Prostorni plan...
Datum: 05.05.2016.
U Goraždu je danas održana prva prezentacija aktivnosti na izradi Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša...
Datum: 28.04.2016.
  Potpisivanjem Sporazuma između Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Općine Goražde o statusu potkrovnih stanova u ulicama...
Datum: 22.04.2016.
Programom rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu predviđeno je donošenje Zakona o održavanju zajedničkih dijelova...
Datum: 19.02.2016.
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine...
Datum: 21.12.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj 27.10.2015. godine Odluku o...
Datum: 10.11.2015.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.