Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva
https://www.bpkg.gov.ba/media/images/2023/05/Lista-lica-koja-ispunjavaju-uslove-za-obavljanje-tehni%C4%8Dkog-pregleda-gra%C4%91evina-i-zahvata-u-prostoru-iz-nadle%C5%BEnosti-Ministarstva-za-urbanizamprostorno-ure%C4%91enje-i-za%C5%A1titu-okoline.pdf
Datum: 15.05.2023.
PROGRAM utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda 614 300...
Datum: 04.05.2022.
Ministarstvo za urbanizam: Prijavni obrazac
Datum: 26.10.2021.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.