Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva
Ministarstvo za urbanizam: Prijavni obrazac
Datum: 26.10.2021.
Obrazac za dostavljanje prijedloga projekata
Datum: 07.10.2021.
JAVNI POZIV za prodaju 5 poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu “Lamela H4” u Goraždu
Datum: 26.10.2020.
Prijavni obrazac
Datum: 01.10.2020.
Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Ministarstva za urbanizam,...
Datum: 01.10.2020.
JAVNI POZIV za prodaju 2 poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu
Datum: 17.02.2020.
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-568/19 od 16.05.2019.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 18.10.2019.
Javni poziv za prodaju 4 poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu “Lamela H3” u Goraždu
Datum: 06.09.2019.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.