Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva
JAVNI POZIV za prodaju 2 poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu
Datum: 17.02.2020.
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-568/19 od 16.05.2019.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 18.10.2019.
Javni poziv za prodaju 4 poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu “Lamela H3” u Goraždu
Datum: 06.09.2019.
Konačna rang lista podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnim objektima Lamela H3...
Datum: 09.04.2019.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2019/03/PRELIMINARNA-RANG-LISTA-LAMELA-H3-i-H4.pdf        
Datum: 06.03.2019.
J A V N I P O Z I V za podnosenje zahtjeva za kupovinu stana...
Datum: 13.12.2017.
Osnova I – V sprata Osnova VI sprata Osnova mansarde
Datum: 13.12.2017.
Javni poziv za dostavljanje ponude za kupovinu gradjevinske parcele
Datum: 08.09.2017.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.