Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Na osnovu Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-14-568/19 od 16.05.2019.godine, o davanju saglasnosti na Program...
Datum: 18.10.2019.
Danas su započeli radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta Lamela H-4 u Goraždu a nosilac ovog projekta,...
Datum: 26.06.2019.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić,...
Datum: 21.06.2019.
Ministri za urbanizam i privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić i Mensad Arnaut sastali...
Datum: 23.05.2019.
Obavještavamo Vas da je na snagu stupila „Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom“ („Sl. novine FBiH“,...
Datum: 20.03.2019.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2019/03/PRELIMINARNA-RANG-LISTA-LAMELA-H3-i-H4.pdf        
Datum: 06.03.2019.
http://www.bpkg.gov.ba/mu/ocms/../media/uploads_mu/2018/07/plan-nabavki-za-2018.-godinu.docx
Datum: 23.07.2018.
U okviru naučno-istraživačke saradnje, a s ciljm zaštite bogatog biološkog i kulturnog diverziteta na području Bosansko-podrinjskog...
Datum: 13.07.2018.
Kontakt

1.Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
tel: + 387 38 221 139
fax:+ 387 38 224 257
minurbanizam@bih.net.ba

MINISTAR

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.